top of page
13_edited.png

Відділення нейроонкології та фукціональної нейрохірургії

Відділення нейроонкології та функціональної нейрохірургії є одним із основних клінічних структурних підрозділів КНП «ОКЦНН» ЗОР. Повний обсяг і належна якість медичної допомоги пацієнтам відділення забезпечується із дотриманням затверджених МОЗ України клінічних та адаптованих локальних протоколів. Останні були розроблені на основі рекомендацій провідних міжнародних професійних асоціацій — EANO, EANS, AANS, CNS.

Основні напрямки діяльності

Відділення надає планову та невідкладну спеціалізовану стаціонарну допомогу пацієнтам із:

 • нейроонкологічними захворюваннями (головного та спинного мозоку, периферичної нервової системи, склепіння та основи черепа, хребетного стовпа, ендокринних залоз голови та шиї);

 • епілепсією та руховими розладами (хвороба Паркінсона, тремор, дистонія, хорея);

 • компресійними ураженнями нервів, нервових корінців і сплетень;

 • запальними захворюваннями нервової системи;

 • оториноларингологічними захворюваннями (хвороби верхніх дихальних шляхів, зовнішнього, середнього та внутрішнього вуха, соскоподібного відростка).

Що ми лікуємо?

466A6263.jpg
Гаврилів Тарас 
Степанович
Лікар-нейрохірург, завідувач відділення нейроонкології та функціональної нейрохірургії КНП “ОКЦНН” ЗОР, асистент кафедри неврології, нейрохірургії та психіатрії ДВНЗ “УжНУ”, Fellow of European Board of Neurosurgical Societies (FEBNS)

E-mail:
taras.havryliv@uzhneuro.net

Нейрохірургія:

 • внутрішньомозкові та позамозкові пухлини (гліобластома, менінгіома та ін.);

 • пухлини основи та склепіння черепа;

 • новоутвори стовбура головного мозку;

 • новоутвори 3-го та 4-го шлуночків (астроцитома, медулобластома та ін.);

 • об’ємні утвори черепних нервів (шванома);

 • екстра- та інтрамедулярні пухлини (астроцитома, епендимома та ін.);

 • вторинні метастатичні ураження;

 • аденоми гіпофіза (пролактинома, соматотропінома та ін.);

 • новоутвори каротидного синуса та яремного гломуса, параганглія (парагангліома, хемодектома);

 • новоутворення кісток черепа та хребетного стовпа (хордома, хондросаркома скату);

 • гідроцефалія (обструктивна, арезорбтивна, нормотензивна);

 • компресійно-ішемічні нейропатії периферичних нервів (синдром карпального каналу, ураження серединного, ліктьового та малогомілкового нервів);

 • невралгія трійчастого нерва, геміспазм обличчя;

 • хірургічне лікування епілепсії (склероз гіпокампа, геміатрофія кори, фокальна кортикальна дисплазія, дисембріопластична нейроепітеліальна пухлина, гангліогліома);

 • хірургічне лікування екстрапірамідних розладів (хвороба Паркінсона, дистонії);

 • запальні захворювання головного та спинного мозку (абсцес, емпієма, гранульома).

Отоларингологія:

 • cиндром обcтруктивного апное уві сні;

 • вазомоторний риніт;

 • викривлення переділки носа;

 • деформація зовнішнього носа;

 • мастоїдит;

 • отит;

 • поліпозний риносинусит;

 • тонзиліт.

Часті запитання:

 • Як записатись на прийом?

Телефонуйте за номером телефону: +380 63 866 3868 (реєстратура Центру).​​

bottom of page