top of page

Лікування пухлин головного та спинного мозку

В Центрі нейрохірургії та неврології ми щорічно виконуємо 350-400 хірургічних втручань з нейроонкологічної патології. Близько 50% пацієнтів з пухлинами головного та спинного мозку приїжджають на лікування до нас з інших регіонів України. Кожен випадок на мультидисциплінарному консиліумі розглядають лікарі-нейрохірурги, лікар-онколог та лікар-радіолог. Вони визначають покази та оптимальний метод хірургічного лікування, бажаний об’єм втручання та обладнання для проведення операції.

 

Лікарі центру володіють мініінвазивними методиками біопсії об’ємних утворень, серед яких:

 • Стереотаксична біопсія внутрішньомозкових об’ємних утворень. Вона дає можливість верифікувати діагноз для визначення тактики подальшого лікування. Виконуємо під місцевим знеболенням.

 • Ендоскопічна біопсія пухлин шлуночкової системи з можливістю одночасного проведення ендоскопічної тривентрикулостомії для лікування гідроцефалії.

 • Пункційна біопсія уражень хребців. Дозволяє провести диференційну діагностику між пухлинними та інфекційними процесами, а також в певних випадках виконати вертебропластику хребця. Виконуємо під місцевим знеболенням.

 

Радикальні операції з видалення пухлин нервової системи відбуваються з використанням операційного мікроскопа та/або ендоскопа, а також ультразвукового аспіратора для видалення пухлин. Завдяки сучасному обладнанню операції відбуваються мініінвазивно та максимально безпечно для пацієнтів. А досвід нейрохірургів Центру дозволяє досягти найбільшої радикальності при видаленні пухлин нервової системи.

 

Видаляємо:

 • позамозкові пухлини поверхневої локалізації (менінгіоми, пухлини кісток черепа) з використанням УЗ-навігації.

 • гліальні та метастатичні пухлини гемісфер головного мозку із застосуванням УЗ-навігації та флюорисцентної мікроскопії (5-ALA).

 • пухлини гемісфер, що знаходяться поряд або безпосередньо інфільтрують функціонально важливі ділянки гемісфер головного мозку. Використовуємо інтраопераційний моніторингу або виконуємо методику awake-краніотомії для збереження мовних функцій пацієнта.

 • пухлини стовбура, пінеальної ділянки, шлуночкової системи, таламуса та базальних гангліїв. Виконуємо з обов’язковим використанням інтраопераційного нейрофізіологічного моніторингу.

 • позамозкові пухлини основи черепа (менінгіоми, шванноми, хордоми, хондросаркоми, епідермоїдні кісти). Виконуємо комбінацію двох методів візуалізації (ендоскопа та мікроскопа).

 • пухлини гіпофізу та селярної ділянки (аденоми, краніофарингеоми). Здебільшого виконуємо мініінвазивно за допомогою ендоскопа трансназальними доступами.

 • інтра- та екстрамедулярні пухлини спинного мозку. Використовуємо інтраопераційний рентген та УЗД для локалізації пухлини, а також проводимо обов’язковий інтраопераційний нейрофізіологічний мониторинг.

 • тіла хребців, уражених пухлиною з встановленням імплантів та транспедикулярних систем фіксації хребта.

 

Процес лікування та динамічного ведення пацієнта в післяопераційному періоді відбувається згідно сучасних міжнародних рекомендацій. В перші 48 годин після видалення пухлин головного мозку виконуємо магнітно-резонансну томографію для підтвердження об’єму операції. З кожним пацієнтом у післяопераційному періоді займаються спеціалісти мультидисциплінарної реабілітаційної команди для якнайшвидшого фізичного та психологічного відновлення і зменшення терміну перебування в лікарні.

Після отримання результатів гістологічного дослідження видаленої пухлини нейроонкологічний консиліум визначає подальшу оптимальну тактику лікування для кожного пацієнта індивідуально. При необхідності, хіміотерапевтичне лікування та подальший динамічний нагляд забезпечує лікар-онколог КНП “ОКЦНН” ЗОР.

 

Контрольний огляд хворого здійснює нейрохірург після виконання магнітно-резонансної томографії через 3 місяці після операції.

bottom of page