top of page

У КНП “ОКЦНН” ЗОР надається комплексна допомога пацієнтам з гострим порушенням мозкового кровообігу. У червні 2020-го року в центрі розпочали роботу приймальне відділення та інсультний блок відділення цереброваскулярної патології. Наразі це — єдиний в територіальному окрузі відділ, пристосований для лікування пацієнтів із гострим мозковим інсультом згідно сучасних світових стандартів. На сьогодні, новостворений інсультний блок обслуговує більше 30-ти пацієнтів щомісяця, забезпечуючи комплексну допомогу в гострому періоді інсульту та ранню реабілітацію пацієнтам різної важкості стану.

Об’єднання приймального відділення з інсультним блоком має на меті зменшити витрати часу до початку лікування, забезпечуючи якнайшвидше дообстеження та прийняття рішення щодо тактики ведення пацієнта (можливої тромболітичної терапії). Це є надзвичайно важливим для збереження повної функціональності мозку. Саме лікування пацієнтів у гострому періоді інсульту в межах інсультного блоку із забезпеченням цілодобового моніторингу життєвоважливих функцій, кваліфікованого медсестринського догляду та ранньої реабілітації, є запорукою успіху.

 

На базі нашого центру є можливість виконання повного спектру дообстежень задля ефективної діагностики інсульту:

 • мультиспіральна комп’ютерна томографія (МСКТ) — надійно відрізняє ішемічний інсульт від геморагічного та ідентифікує більшість станів, що його імітують (пухлина, субдуральна гематома та ін.);

 • магнітно-резонансна томографія — МР-дифузія дозволяє з більшою точністю виявити гостру ішемію в межах 8-12 годин від початку симптомів. Вона також дає змогу візуалізувати інфаркт у ділянці вертебробазилярного басейну, лакунарні та дрібні кіркові інфаркти;

 • КТ-ангіографія — виконується для виявлення джерела геморагічного інсульту;

 • УЗД судин шиї — виявлення об’ємних атеросклеротичних бляшок або таких, які були причиною утворення тромбу;

 • транскраніальне доплерне обстеження судин головного мозку — виявлення спазму судин при геморагічному інсульті;

 • трансторакальна ехокардіоскопія — пошук серцевих причин утворення тромбу.

 

У штаті нашого закладу працює мультидисциплінарна команда, яка спеціалізується на виявленні та лікуванні наслідків і причин інсульту, а також проведенні реабілітаційних заходів постінсультним пацієнтам. До її складу входять:

 • лікарі-неврологи, сертифіковані для лікування інсульту;

 • медичні сестри, сертифіковані для роботи з інсультними пацієнтами;

 • лікарі-нейрохірурги із субспеціалізацією в цереброваскулярній мікрохірургії, які виконують хірургічне лікування різноманітних причин виникнення геморагічного інсульту (кліпування аневризм судин головного мозку, видалення артеріо-венозних мальформацій і каверном, каротидні ендартеректомії);

 • лікарі-анестезіологи, які спеціалізуються на нейроінтенсивній терапії;

 • лікарі-радіологи;

 • лікарі УЗД, сертифіковані для обстеження судин шиї та ехокардіоскопії;

 • лікар-кардіолог;

 • лікар ФРМ і реабілітаційна команда в складі фізичних терапевтів та ерготерапевтів.

 

Певні види інсультів (наприклад, деякі крововиливи, великого розміру ішемічні інсульти, так звані, злоякісні) чи значні звуження просвіту судин, що кровопостачають головний мозок, потребують консультації нейрохірурга та часто невідкладного оперативного втручання. Слід відмітити, що КНП «ОКЦНН» ЗОР є єдиним закладом в Закарпатській області, де забезпечена можливість цілодобового надання нейрохірургічної допомоги в разі необхідності.

bottom of page